Angielski i niderlandzki: intensywne kursy + materiały do samodzielnej nauki języka + trening uczenia się + coaching

Get fit! Bądź w formie i ucz się angielskiego.

Get fit! Bądź w formie i ucz się angielskiego.

Now the spring has come, are you thinking of getting fit? / Myślisz o powrocie do formy, skoro przyszła już wiosna?

Do you want to take up a new sport? / Chcesz zacząć uprawiać nową dyscyplinę sportową?

So what should it be? / Co to ma zatem być?

Running, aerobics, yoga or Pilates? / Bieganie, aerobik, joga czy Pilates?

Read this great article from The Guardian and find out what is best for you. / Przeczytaj ten świetny artykuł z The Guardian, a dowiesz się, co będzie dla Ciebie najlepsze.

Link do artykułu w “The Guardian”

Aby ułatwić Ci zrozumienie artykułu, poniżej zamieszczam angielskie słowa i zwroty przetłumaczone na język polski. Wypisuję je w kolejności występowania w tekście. Zaczynamy! 🙂

 • workout = trening, ćwiczenia
 • to go about sth = zabrać się za coś
 • running off-road = bieganie po nieutwardzonej nawierzchni
 • treadmill = bieżnia
 • hamster fashion = jak chomik (tu: biegać jak chomik w kółko)
 • tedious = nudny, nużący, monotonny
 • to enter fun runs = brać udział w biegach rekreacyjnych
 • hamstring = ścięgno podkolanowe
 • quadriceps = mięsień czworogłowy uda
 • iliopsoas muscles =mięsień biodrowo-lędźwiowy
 • gluteus maximus muscles = mięsień pośladkowy wielki
 • to take a stride forward = stawiać krok naprzód
 • to reverberate = rozbrzmiewać, rozchodzić się, odbijać się echem
 • spine = kręgosłup
 • joints = stawy
 • twice-weekly classes = zajęcia 2 razy w tygodniu
 • there is little scope for progress = są małe możliwości rozwoju (małe szanse na postęp)
 • spatial awareness = orientacja w przestrzeni
 • at all times = ciągle, bez przerwy
 • prone to = podatny na .., ze skłonnościami do …
 • your motivation to play can be dampened somewhat = twoja motywacja do gry może się trochę zmniejszyć/spaść
 • when it comes to = jeśli chodzi o
 • specific benefits = szczególne korzyści
 • risk factors = ryzyko (ryzykowne czynniki; tu: zagrożenia)
 • thigh = udo
 • forearm = przedramię
 • abdominals = mięśnie brzucha
 • undoubtedly = bez wątpienia
 • sociable = towarzyski
 • you can play all year round = możesz grać przez cały rok
 • adage = porzekadło, powiedzenie
 • physically demanding = fizycznie wymagający
 • to launch into sth full-pelt = wziąć się za coś na całego, pełną parą
 • to put strain on (the heart) = obciążać, nadwyrężać (np. serce)
 • weights = ciężary
 • circuits = trening obwodowy
 • noticeable changes = zauważalne zmiany
 • body tone = rzeźba ciała
 • your solitary goal = twój jedyny cel
 • otherwise = w innym przypadku
 • bone density = gęstość kości
 • to speed up = przyspieszyć
 • quicker weight loss = szybszy spadek wagi
 • bulky = masywny, „napakowany”
 • medicine ball = piłka lekarska
 • skipping rope = skakanka
 • wobble board = tarcza obrotowa
 • trunk = korpus
 • press-ups = pompki (ćwiczenie)
 • sit-ups = brzuszki (ćwiczenie)
 • deeply embedded = głęboko osadzony
 • traversus abdominal muscles = mięsień poprzeczny brzucha
 • cardiovascular = sercowo-naczyniowy
 • to be deemed = być uważanym za
 • to make matters worse = pogorszyć sprawy
 • buttocks = pośladki
 • resistance training = trening wytrzymałościowy/siłowy/z obciążeniem
 • cramps = skurcze
 • to carry out a study = wykonać badanie
 • aggravate = pogłębić, pogorszyć
 • existing injuries = obecne (istniejące) urazy/kontuzje

Photo: Fotolia

Dowiedz się więcej o nauce języka z Verbono  Zapisz się na kurs językowy

Dyplomowana lingwistka i trener, filolog, doświadczony lektor i tłumacz języka angielskiego, niderlandzkiego i niemieckiego. Założycielka studia językowego Verbono.

0 komentarzy

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*