Angielski i niderlandzki: intensywne kursy + materiały do samodzielnej nauki języka + trening uczenia się + coaching

Money talks! … o pieniądzach po angielsku

Money talks! … o pieniądzach po angielsku

Let’s talk about money … czyli porozmawiajmy o pieniądzach.

Po angielsku, ma się rozumieć.

Wskazówka (“tip”): Poznając nowe słownictwo, podziel słowa i wyrażenia na różne kategorie (według własnych kryteriów). Nie chodzi mi tu o podział tematyczny (czyli np. słówka opisujące wygląd do jednej kategorii, a te dotyczące charakteru do drugiej, itp.), ale o wydzielenie jeszcze mniejszych grup w ramach jednego tematu. Po co? Żebyś uczył się bardziej skutecznie! Dzięki temu podziałowi szybciej zauważysz związki między poszczególnymi wyrażeniami, przyjdą Ci do głowy skojarzenia (które zawsze pomagają w nauce – nie tylko języków!) i będziesz mieć “pod ręką” uporządkowany (a nie chaotyczny) zbiór fraz gotowych do użycia, kiedy przyjdzie Ci rozmawiać na jakiś temat po angielsku.

Najprostszy podział nowego słownictwa to pogrupowanie wyrażeń na te pozytywne i negatywne. Pod spodem inne pomysły na wydzielenie kategorii, kiedy mówimy po angielsku o pieniądzach (“money”) / kasie, forsie (“dough”, “brass”) i finansach (“finance”, “finances”).

Kiedy pieniądze nie są problemem, powiesz:

 • to earn a fortune = zarabiać krocie / fortunę
 • to spend money on = wydawać pieniądze na
 • savings = oszczędności   >>   to save = oszczędzać
 • cash = gotówka (e.g. I’ll pay in cash. = Zapłacę gotówką.)
 • to contribute to the costs of sth = dołożyć się do czegoś / wziąć na siebie część kosztów
 • can afford sth = być stać na coś / móc sobie na coś pozwolić (e.g. Now I can afford a new car.)
 • to give a donation to = udzielić darowizny na rzecz
 • to be rich = być bogatym
 • to be affluent / wealthy / well-off = być zamożnym
 • to be loaded = być nadzianym (zwrot nieformalny; powiesz tak o kimś bogatym)
 • to live beyond your means = żyć ponad stan
 • to be in the black = być “na plusie” (finansowo), nie mieć długów
 • to be extravagant = tu: być rozrzutnym
 • to spend money like water = dosłownie: “wydawać pieniądze jak wodę”, czyli być rozrzutnym, trwonić pieniądze
 • to have more money than sense = mieć więcej pieniędzy niż rozumu
 • to charge high fees for sth = pobierać od kogoś duże opłaty za jakąś usługę

A kiedy “kasy” mało:

 • to be / to travel etc. on a budget = żyć / podróżować itd. z ograniczonym budżetem
 • to be hard up = być w trudnej sytuacji finansowej
 • to be short of money = mieć mało pieniędzy
 • to cover your basic expenses = pokryć swoje podstawowe potrzeby
 • to scrounge (from sb) = wyłudzać (od kogoś), żebrać
 • to live on (…) a day = przeżyć za (tu kwota) na dzień
 • to make ends meet = wiązać koniec z końcem
 • can’t afford sth = nie móc sobie na coś pozwolić
 • to be poor = być biednym
 • to be penniless = być bez grosza
 • to be broke = być spłukanym (zwrot nieformalny)
 • to be in debt = mieć długi
 • to owe someone money = być komuś winnym pieniądze
 • to be overdrawn / to be in the red = mieć długi
 • sth costs a fortune = coś kosztuje fortunę
 • an overdraft = debet (na koncie), przekroczenie stanu konta

W ujęciu ekonomicznym:

 • bulk-buying = kupowanie hurtowe
 • allowance = przydział, racja, dieta, renta, bonifikata, kieszonkowe, dodatek
 • to pay in advance = płacić z góry
 • at today’s exchange rate = po dzisiejszym kursie wymiany
 • income = przychód
 • cost of living = koszty życia
 • currency / foreign currency = waluta / waluta obca (zagraniczna)
 • a high / low standard of living = wysoki / niski standard życia
 • intrest rates = odsetki
 • a loan = pożyczka / kredyt
 • to pay back a loan = spłacić kredyt
 • a grant = stypendium / grant / dotacja
 • to buy sth at a reasonable price = kupić coś po rozsądnej cenie
 • good value for money = dobry stosunek ceny do jakości
 • a consumption society = społeczeństwo konsumpcyjne
 • prices rise <> fall = ceny rosną <> spadają
 • inflation = inflacja
 • to get a mortgage = wziąć kredyt hipoteczny
 • a budget = budżet
 • a lump sum = ryczałt / pełna kwota, jednorazowa wpłata / duża suma pieniędzy (“okrągła sumka”)
 • a deposit = depozyt, lokata, wkład, kaucja
 • an instalment = rata

Pozostałe (kilka wyrażeń “luzem”, które wyżej nie pasują, ale bardzo chciałam Ci je przedstawić):

 • to be mean / to be tight-fisted = być skąpym
 • a breadwinner = żywiciel rodziny
 • last will = testamen
 • to inherit = odziedziczyć
 • to take money out at/of a cash machine = wybrać pieniądze z bankomatu
 • money talks = (to angielskie przysłowie) pieniądze mają siłę przekonywania / są środkiem perswazji.

Tyle na dziś. Pewnie, że nie jest to skończona lista wyrażeń opisujących kwestie pieniężno-finansowe. Jakie jeszcze znasz? Zostaw komentarz.

Photo: Fotolia

Dowiedz się więcej o nauce języka z Verbono  Zapisz się na kurs językowy

2 komentarze

 1. Łukasz 8 lat temu

  Stack a dollar – Układać w kupce dolary, zwrot odnoszący się do aktywności zamożnych raperów

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*