Angielski i niderlandzki: intensywne kursy + materiały do samodzielnej nauki języka + trening uczenia się + coaching

INXS “By my side” – angielski śpiewająco

INXS “By my side” – angielski śpiewająco

Nauka angielskiego z piosenek

Przygotowałam dla Ciebie ćwiczenie, dzięki któremu możesz wytrenować umiejętność rozumienia ze słuchu. Wzbogacisz też zasób swojego słownictwa.

Posłuchaj utworu INXS “By my side” i uzupełnij brakujące słowa w tekście. Poprawne odpowiedzi znajdziesz na dole strony. Zapoznaj się też z nowym słownictwem – angielskie zwroty przetłumaczyłam na język polski.

INXSBy my side” (written by Andrew Farriss and Michael Hutchence; from the album “X”, 1990)

In the …….. of night
Those ……….. hours
Uncertain and anxious
I …….. to call you

Rooms full of ………..
Some call me ………..
But I ………… you were so ………… to me

In the ……… of night
Those ……… hours
I drift away
When I’m ………. you

In the …….. of night
By my side
In the ……… of night
By my side
I ………. you were
I ……….. you were

Here ……….. the clown
His ………. is a wall
………. window
No air at all

In the ……… of night
Those ………. they haunt me
But I ………. you were
So ………. to me

In the ……… of night
By my side
In the ……… of night
By my side

I ……….. you were
I ……….. you were
In the ……… of night
By my side
In the ……… of night
By my side
I ………. you were
I ………. you were

In the …….. of night
Those ………. they haunt me
And I ………. you were so ………. to me

Yes, I ………. you were
By my side.

Ciekawe angielskie słówka i wyrażenia z utworu:

 • by my side = przy mnie, u mego boku
 • in the dark of night = w ciemności nocy
 • (the) small hours = też: “the wee hours”; dosłownie “małe godziny”, ale tłumaczymy jako “wczesny poranek”, a nawet “środek nocy” (chodzi o godziny pomiędzy północą a świtem)
 • uncertain= niepewny
 • anxious = niespokojny
 • I need to… = muszę, potrzebuję (coś zrobić)
 • to call sb = trzy znaczenia: 1) zadzwonić do kogoś, 2) zawołać kogoś lub 3) nazwać kogoś
 • full of = pełen (czegoś)
 • a stranger = obcy, nieznajomy
 • I wish you were… = chciałbym, żebyś był/była…
 • close to me = blisko mnie
 • to drift away = 1) odpływać, 2) odchodzić lub 3) oddalać się
 • here comes the clown = oto nadchodzi clown
 • his face is a wall = jego twarz to ściana/mur
 • at all = w ogóle, zupełnie
 • no air at all = zupełnie bez powietrza
 • those faces= tamte twarze
 • they haunt me = one/oni mnie ścigają, prześladują, nawiedzają mnie, nie dają spokoju.

Odpowiedzi (brakujące słowa z tekstu):

dark, small, need, strangers, friend, wish, close, dark, small, with, dark x2, wish x2, comes, face, no, dark, faces, wish, close, wish.

Dowiedz się więcej o nauce języka z Verbono  Zapisz się na kurs językowy

Dyplomowana lingwistka i trener, filolog, doświadczony lektor i tłumacz języka angielskiego, niderlandzkiego i niemieckiego. Założycielka studia językowego Verbono.

0 komentarzy

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*